Không nhận diện được thuê bao. Thử lại hoặc Đăng nhập ngay.

Giới thiệu dịch vụ

Lượt xem: 15295

Giới thiệu dịch vu chương trình Khuyến mại

1. Giới thiệu dịch vụ: 

- Dịch vụ “DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM ”là dịch vụ cung cấp các thông tin về an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, các loại thực phẩm an toàn cung như các loại không an toàn, sử dụng đúng cách thực phẩm để đạt giá trị cao.

- Bên cạnh đó dịch vụ “DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM ” còn cung cấp các thông tin về các loại thực phẩm bẩn, không có nguồn gốc mà các cơ quan chức năng phát hiện được hằng ngày để mọi người phòng tránh.

2. Phạm vi cung cấp dịch vụ:

- Trên toàn quốc

3. Kênh đăng kí dịch vụ : SMS, Wapsite, Website

4. Đầu số dịch vụ : 9443 

5. Đối tượng và điều kiện sử dụng dịch vụ:

- Đối tượng khách hàng: Tất cả các khách hàng là thuê bao của VinaPhone, không giới hạn độ tuổi, không phân biệt giới tính, vùng miền.

- Điều kiện sử dụng dịch vụ: Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao đang hoạt động 02 chiều trên mạng VinaPhone.

6. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

6.1 - Tóm tắt phương thức hỗ trợ đăng ký, hủy, sử dụng

STT

Kênh sử dụng

Đăng ký

Hủy

Tính năng hỗ trợ

1

SMS gói ngày

(3000 đồng/ngày)

Soạn DK  gửi 9443

Soạn HUY ATTP gửi 9443

Đăng ký, hủy , …

2

Website

Truy cập website attp.vn và làm theo hướng dẫn

Truy cập website attp.vn và làm theo hướng dẫn

Đăng ký, hướng dẫn sử dụng,…

3

Wapsite

Truy cập wapsite attp.vn và làm theo hướng dẫn

Truy cập wapsite attp.vn và làm theo hướng dẫn

Đăng ký, hướng dẫn sử dụng, …

 6.2 Chi tiết sử dụng Kênh SMS

-          Để đăng ký dịch vụ gói ngày soạn DK gửi 9443 (3000 đồng - miễn phí ngày đầu)

-          Để hủy dịch vụ gói ngày soạn HUY ATTP gửi 9443

-          Để đặt giá soạn  DT [giá đặt]gửi 9443 (1000 đồng/lượt)

-          Để lấy hướng dẫn, soạn TG gửi 9443

6.3 Chi tiết sử dụng Kênh Wapsite:

-          Khách hàng truy cập địa chỉ wapsite http://attp.vn để sử dụng.

a. Trường hợp kết nối qua WiFi hoặc Internet không phải 3G của Vinaphone:

·          Bước 1.Hệ thống không nhận diện được thuê bao.

·          Bước 2.Wapsite hiển thị : Không nhận diện được thuê bao. Bạn vui lòng bật 3G để đăng ký dịch vụ hoặc soạn tin DK gửi 9443

b. Trường hợp kết nối qua Mobile Internet 3G của Vinaphone đối với wapsite, ứng dụng (hệ thống tự động đăng nhập và nhận diện số thuê bao MSISDN):

·          Bước 1. Hệ thống nhận diện được số thuê bao. Khách hàng bấm vào mục Đăng ký

·          Bước 2. Wapsite trả về: "Bạn có chắc chắn muốn đăng ký sử dụng dịch vụ ATTP tại attp.vn. Click Đồng ý/Hủy bỏ".

·          Bước 3. Khách hàng bấm Hủy bỏ hệ thống sẽ quay trở lại trang chủ

·          Bước 4. Khách hàng xác nhận Đồng ý, wapsite trả về bạn đã đăng ký thành công dịch vụ. Hệ thống gửi tin nhắn thông báo đăng ký thành công về số điện thoại của khách hàng.

-          Hủy gói cước dịch vụ:

·          Bước 1. Khách hàng click “hủy dịch vụ”

·          Bước 2.Wapsite trả về: "Bạn có chắc chắn muốn hủy dịch vụ ATTP  tại http://attp.vn Hệ thống hỏi xác nhận (Đồng ý/Hủy bỏ).

·          Bước 3. Khách hàng xác nhận Đồng ý để hoàn tất hủy dịch vụ. Hệ thống gửi tin nhắn thông báo hủy dịch vụ thành công về số điện thoại của khách hàng.

·          Bước 4: Khách hàng bấm Hủy bỏ hệ thống quay trở về trang chủ.

Back To Top